Søk Søk
Forside Rapportering Livsforsikringsforetak Solvens II Kvartalsrapportering (KRT-1102 og KRT-1103)

Solvens II Kvartalsrapportering (KRT-1102 og KRT-1103)

Informasjon om Solvens II kvartalsrapportering for skadeforsikrings- og livsforsikringsforetak. 

Rapportering

Solvens II Kvartalsrapportering (KRT-1102 og KRT-1103)

Innholdet i kvartalsrapporteringen fremgår av EIOPAs tekniske standarder for rapportering og endringsstandarden. Det vises til siden Solvens II Teknisk Løsning for informasjon om det tekniske rapporteringsmaterialet som skal benyttes ved rapporteringen. 

Foretak skal rapportere via Altinn-skjema KRT-1102. Grupper skal rapportere via Altinn-skjema KRT-1103.

Finanstilsynet har utarbeidet veiledning til kvartalsrapporteringen med en oversettelse av relevante skjemaer.      

Rapporteringsfrister

Forsikringsforetak og grupper:

24.03.20: Informasjon om utsatte rapporteringsfrister

Kontakt