Søk Søk
Forside Rapportering Solvens II Teknisk løsning

Solvens II Teknisk løsning

Teknisk rapporteringsmateriell til Solvens II-rapportering

Det er også publisert tilhørende versjoner av annotated templates. Dette er regneark som i detalj forteller hva som skal rapporteres i samtlige tabeller og datadefinisjonen av disse.

Det er utarbeidet en rekke valideringsregler som de innrapporterte data skal kontrolleres mot.

Solvens II skal rapporteres på XBRL-formatet og i henhold til gjeldende Solvens II-taksonomier publisert av EIOPA. Utfyllende spesifikasjoner av rapporteringsformat følger av "filing rules". Finanstilsynet baserer seg på "filing rules" publisert av EIOPA.

Norske "filing rules" - spesifikasjon av det som er spesielt for rapportering til Finanstilsynet:

Tidligere versjoner

Kontakt