Søk Søk
Forside Rapportering Solvens II Kvartalsrapportering (KRT-1102 og KRT-1103) Rapporteringsnyheter Solvens II Kvartalsrapportering

Rapporteringsnyheter Solvens II Kvartalsrapportering

  • 28.11.18: Solvens II - Endringer i teknisk rapporteringsstandard fra 4. kvartal 2018 vedtatt av EU-kommisjonen

    Kommisjonen har vedtatt endringer i rapporteringsstandarden som skal gjelde fra rapporteringen per 4. kvartal 2018 samt ved årsrapporteringen for 2018. Endringene vil bli omtalt i Finanstilsynets veiledning til kvartalsrapporteringen og årsrapporteringen.

    Kommisjonen har også vedtatt endringer i den tekniske standarden om foretakenes offentliggjøring av informasjon:

  • 06.09.18: Solvens II - Endringer i teknisk rapporteringsmateriell fra 4. kvartal 2018 (taksonomiversjon 2.3.0)
    EIOPA publiserte 16. juli 2018 taksonomiversjon 2.3.0 som skal benyttes ved den kvantitative rapporteringen under Solvens II fra og med  4. kvartal 2018 og ved årsrapporteringen for 2018.

    Samtidig ble et forslag til endringer i bl.a. de tekniske standardene for rapportering som skal gjelde fra og med rapporteringen per 4. kvartal 2018 og årsrapporteringen for 2018 oversendt til EU-kommisjonen. De vedtatte endringene vil bli omtalt i Finanstilsynets veiledning til rapporteringen per 4. kvartal 2018 og årsrapporteringen for 2018.