Søk Søk
Forside Rapportering Betalingsforetak

Rapportering

Betalingsforetak

Betalingsforetak skal rapportere til Finanstilsynet. Her finner du oversikt over krav til betalingsforetakenes rapportering og informasjon om hvordan betalingsforetakene skal rapportere. 

Mer informasjon om betalingsforetak