Søk Søk

Rapportering

Banker

Bankene skal rapportere til Finanstilsynet. Her finner du oversikt over krav til bankenes rapportering, informasjon om hvordan bankene skal rapportere og en oversikt over endringer og oppdateringer for rapporteringene.

Rapporteringene er viktige for Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn, kontroll av spesifikke begrensningsregler og behov for analyse av finansmarkedene og den enkelte bank. Data sendes også til det europeiske banktilsynet European Banking Authority (EBA). Statistisk sentralbyrå, Finanstilsynet og Norges Bank har samordnet deler av innrapporteringen fra banker og andre kredittinstitusjoner.  

CRD IV Teknisk løsning, referansegruppe og informasjonsmøter

Andre rapporteringer

Mer informasjon om banker