Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Veiledning om regnskapsføreres og regnskapsførerselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Rundskriv

Veiledning om regnskapsføreres og regnskapsførerselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Rundskrivet gjelder for:
Regnskapsførere
Regnskapsførerselskaper


Red. merkn. 20.01.2020:
Finanstilsynet har foretatt enkelte mindre korrigeringer i rundskriv 15/2019:

Dette er i punkt 2.3 (side 7), 4.4.3 (side 18), i 4.5.1.1 (side 19), 4.5.2 (i overskriften på side 20), i 4.5.2.1 (side 20) og i 4.7 (side 22).

Kontakt