Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Veileder til hvitvaskingsloven

Rundskriv

Veileder til hvitvaskingsloven

Rundskrivet gjelder for:
Banker
Kredittforetak
Finansieringsforetak
E-pengeforetak
Låneformidlere
Foretak som driver valutavirksomhet
Betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester
Agenter for utenlandske betalingsforetak
Vekslere- og oppbevaringstjenester av virtuell valuta
Forsikringsforetak
Forsikringsformidlere
Verdipapirforetak
Forvaltningsselskaper for verdipapirfond
Forvaltere av alternative investeringsfond
Verdipapirsentraler
Eksterne kontoførere


Red. merknad: Finanstilsynet vil publisere nye rundskriv med veiledninger til hvitvaskingsregelverket som gjelder spesielt for revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere.

Kontakt