Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Utsettelse av rapporteringsfrister

Nyhet

Utsettelse av rapporteringsfrister

Oppdateres løpende: Situasjonen omkring koronaviruset (COVID-19) fører til at foretak må gjøre store omprioriteringer av hvordan ressursene brukes i den daglige driften. Dette fører i mange tilfeller til stor belastning på enkelte ressurser. Foretak som opplever slike konkrete utfordringer bes kontakte Finanstilsynet, slik at praktiske løsninger kan etableres for hvert enkelt tilfelle. Hvis Finanstilsynet beslutter å gi generell fristutsettelse for konkrete rapporter, vil det bli publisert melding om dette i denne saken.

Rapporteringsfrister som er utsatt pr 29.05.2020