Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EBA har gitt nærmere informasjon om rapporteringsfrister

Nyhet

EBA har gitt nærmere informasjon om rapporteringsfrister

EBA har meddelt at nasjonale tilsynsmyndigheter ved behov kan innvilge utsettelser på inntil 1 måned for utvalgte deler av den regulatoriske rapporteringen.

I en tid med store endringer er det avgjørende både for markedsaktører og myndighetene å få tilgang til pålitelig informasjon om foretakenes finansielle stilling innen rimelig tid. Samtidig kan enkelte foretak ha behov for å omprioritere egne ressurser for å håndtere utfordringer som følger av korona-utbruddet. Foretak som møter konkrete utfordringer med å overholde rapporteringsfrister kan ta kontakt med Finanstilsynet på e-post slik at praktiske løsninger kan etableres for hvert enkelt tilfelle. Finanstilsynet vil likevel understreke viktigheten av at foretakene prioriterer å få frem pålitelige data innenfor fastsatte rapporteringstidspunkter.

Les mer: