Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynet følger EIOPAs anbefaling om lettelser i rapporteringskrav

Nyhet

Finanstilsynet følger EIOPAs anbefaling om lettelser i rapporteringskrav

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har publisert en anbefaling om utsatte frister for tilsynsrapportering og offentliggjøring av informasjon som følge av utbruddet av koronaviruset (COVID-19).

Finanstilsynet følger EIOPAs anbefaling og gir utsatt rapporteringsfrist for følgende Solvens II-rapporteringer:

Årsrapportering pr 31. desember 2019

 • Solvens II Årsrapportering på foretaksnivå (KRT-1100):
  Siste frist for innrapportering utsettes med 2 uker til 21. april 2020 for enkelte skjemaer (S.01.01, S.01.02, S.02.01, S.13.01, S.22.01, S.23.01 og S.25.01-S.25.03) og med 8 uker til 2. juni 2020 for full årsrapportering.
 • Solvens II Årsrapportering for grupper (KRT 1101):
  Siste frist for innrapportering utsettes med 2 uker til 2. juni 2020 for enkelte skjemaer (S.01.01, S.01.02, S.02.01, S.22.01, S.23.01, S.25.01-S.25.03 og S.32.01) og med 8 uker til 14. juli 2020 for full årsrapportering.
 • Solvens II Rapport til tilsynsmyndighetene (RSR) (KRT-1110-A):
  Siste frist for innrapportering utsettes med 8 uker til 2. juni 2020 på foretaksnivå og til 14. juli 2020 på gruppenivå.
 • Solvens II Rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR) (KRT-1110-A):
  Siste frist for offentliggjøring og innrapportering av enkelte skjemaer (S.02.01, S.22.01, S.23.01 og S.25.01) utsettes med 2 uker til 21. april 2020 på foretaksnivå. Siste frist for offentliggjøring og innrapportering av fullstendig SFCR-rapport utsettes med 8 uker til 2. juni 2020 på foretaksnivå. Fristene for grupper utsettes tilsvarende til 2. juni 2020 og 14. juli 2020. EIOPA anbefaler også at effekter av koronaviruset (COVID-19) omtales.

Kvartalsrapportering pr 1. kvartal 2020

Forsikringsforetak- og grupper kan sende inn full Solvens II-årsrapportering ved første rapporteringsfrist. Finanstilsynet oppfordrer til å sende inn full års- og kvartalsrapportering så snart foretakene/gruppene har rapporteringen klar. Foretakene/gruppene forventes å oppdatere beregningen av solvenskapitalkravet i S.23.01 i Solvens II kvartalsrapportering per 1. kvartal 2020.

Mer informasjon: