Søk Søk
Forside Rapportering Solvens II Årsrapportering (KRT-1100 og KRT 1101)

Solvens II Årsrapportering (KRT-1100 og KRT 1101)

Informasjon om Solvens II årsrapportering for skadeforsikrings- og livsforsikringsforetak. 

Rapportering

Solvens II Årsrapportering (KRT-1100 og KRT-1101)

Innholdet i årsrapporteringen fremgår av EIOPAs tekniske standarder for rapportering og endringsstandarden. Det vises til siden Solvens II Teknisk Løsning for informasjon om det tekniske rapporteringsmaterialet som skal benyttes ved rapporteringen. 

Foretak skal rapportere via Altinn-skjema KRT-1100. Grupper skal rapportere via Altinn-skjema KRT-1101.

Finanstilsynet har utarbeidet veiledning til årsrapporteringen med en oversettelse av relevante skjemaer.      

Rapporteringsfrister

Forsikringsforetak og grupper: 

24.03.20: Informasjon om utsatte rapporteringsfrister

Kontakt