Søk Søk
Forside Rapportering Solvens II Rapportering for finansiell stabilitetsformål (KRT-1104, KRT-1105, KRT-1106 og KRT-1107)

Solvens II Rapportering for finansiell stabilitetsformål (KRT-1104, KRT-1105, KRT-1106 og KRT-1107)

De største forsikringsforetakene og -gruppene skal rapportere kvantitative opplysninger for finansiell stabilitetsformål.

Rapportering

Solvens II Rapportering for finansiell stabilitetsformål (KRT-1104, KRT-1105, KRT-1106 og KRT-1107)

  • KRT-1104: Foretak kvartal
  • KRT-1105: Gruppe kvartal
  • KRT-1106: Foretak år
  • KRT-1107: Gruppe år

Hvem skal rapportere

Rapporteringen omfatter alle forsikringsgrupper, forsikringsforetak som ikke inngår i ovennevnte forsikringsgrupper, samt utenlandske filialer fra tredjeland (land utenfor EU), med mer enn 12 mrd. euro i forvaltningskapital eller tilsvarende i nasjonal valuta i Solvens II-balansen.

Det har blitt gitt nærmere informasjon til forsikringsforetakene- og gruppene som omfattes av denne rapporteringen.  

Det er utarbeidet egne anbefalinger om rapportering for finansiell stabilitetsformål. 

Kontakt