Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Hvitvaskingslovens anvendelse for virtuell valuta

Nyhet

Hvitvaskingslovens anvendelse for virtuell valuta

Finansdepartementet har fastsatt ny hvitvaskingsforskrift som gjelder fra 15. oktober 2018. Endringene omfatter blant annet norske tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Disse tilbyderne vil bli omfattet av pliktene etter hvitvaskingsloven og må registreres hos Finanstilsynet.

Fra 15. oktober må tilbydere som omfattes av nytt regelverk følge hvitvaskingslovens krav. Det er gitt en overgangsperiode for registrering hos Finanstilsynet frem til 15. januar 2019. Forskriften er kunngjort på Lovdata.no. 

Mer informasjon om hva regelendringen vil innebære finnes på Finanstilsynets informasjonsside om hvitvaskingslovens anvendelse for virtuell valuta.