Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Faktura for tilsynsavgift 2016

Nyhet

Faktura for tilsynsavgift 2016

Finanstilsynets utgifter fordeles på tilsynsenhetene som er under tilsyn. Statens innkrevingssentral (SI) sender på vegne av Finanstilsynet ut fakturaer på tilsynsavgift for 2016. Fakturaene sendes ut fortløpende for de ulike tilsynsenhetene fra 18. mai 2017.

Fakturering av tilsynsavgift for 2016


Autoriserte regnskapsførere
Fakturaer til autoriserte regnskapsførere sendes ut 18. mai 2017 med forfall 6. juni 2017. De som bruker Digipost vil bli varslet automatisk av Statens innkrevingssentral. Brevet under blir sendt ut sammen med fakturaen fra Statens innkrevingssentral.

Noterte utstederforetak
Faktura for tilsynsavgift for noterte utstederforetak sendes ut i løpet av uke 21, 2017. Brevet under blir sendt ut sammen med fakturaen fra Statens innkrevingssentral.

Andre tilsynsenheter
Krav om betaling for de andre tilsynsgruppene sendes ut i løpet av uke 21, 2017. Brevet under blir sendt ut sammen med fakturaen fra Statens innkrevingssentral.

Mer informasjon om utlikning og tilsynsavgift

Lovhjemmel for tilsynsavgiften

Finanstilsynslovens §9 beskriver hvordan utlikningen av Finanstilsynets utgifter skal fordeles på institusjonene som er under tilsyn. Lovreglene er supplert med forskrift fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015, med endringer fastsatt 21. desember 2016 (utlikningsforskriften). 

Kontakt faktura

Har du spørsmål om betaling av faktura, ta kontakt med Statens innkrevingssentral på e-post: firmapost@sismo.no

Kontakt tilsynsavgift

Har du andre spørsmål om tilsynsavgiften, ta kontakt med Finanstilsynet på e-post:
okonomi@finanstilsynet.no