Forside Konsesjonsregisteret

Konsesjonsregisteret

Konsesjonsregisteret inneholder ikke

Revisor for foretak  som er registrert i et land utenfor EØS og som utsteder verdipapirer notert på regulert marked i Norge, skal være registrert hos Finanstilsynet. Disse fremgår ikke av registeret.