Forside Konsesjonsregisteret

Konsesjonsregisteret

Forbehold om at registeret kan inneholde feil

Finanstilsynet har som mål at alle opplysningene i registeret til en hver tid skal være oppdatert. Vi tar likevel forbehold om at registeret kan inneholde feil.

Registeret oppdateres hver time.