Forside Finanstilsynets virksomhetsregister Innhold og personopplysninger

Innhold og personopplysninger

Finanstilsynets virksomhetsregister inneholder informasjon om alle foretak og personer som har konsesjon og er under tilsyn av Finanstilsynet. Alle typer tillatelser, bevillinger og autorisasjoner er i dette registeret kalt "konsesjon". I tillegg inneholder virksomhetsregisteret oversikt over foretak som kun er registrert hos Finanstilsynet.

Virksomhetsregisteret inneholder informasjon om norske foretaks hovedkontor og norske filialer av utenlandske foretak, med unntak av norske filialer av utenlandske forsikringsformidlingsforetak. Registeret inneholder også opplysninger om foretak som har meldt om grensekryssende virksomhet ut av Norge.

Registeret inneholder også informasjon om hvilke foretak som har forvaltertillatelser (ofte kalt "forvaltere" eller "nominees"), det vil si foretak som Finanstilsynet har godkjent til å stå oppført i stedet for reell eier i norske verdipapirregistre, aksjeeierregistre og/eller andelseierregistre. 

Adressene som er oppgitt for foretakene er forretningsadresse. For enkeltpersonforetak og for personer med personlige konsesjoner kan oppgitt adresse være boligadresse. Kontaktinformasjon for foretak og personer er hentet fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og fra Folkeregisteret. Ta kontakt med Enhetsregisteret eller Folkeregisteret ved eventuelle endringer og feil i kontaktinformasjonen. Informasjon om utenlandske foretak med forvaltertillatelser blir ikke hentet fra Enhetsregisteret, og er basert på informasjon fra foretaket selv.

Foretak og personer som er fratatt konsesjon(er) er ikke inkludert i registeret. 

Personopplysninger

Mer informasjon om Finanstilsynets behandling av personopplysninger

Forbehold om at virksomhetsregisteret kan inneholde feil

Finanstilsynet har som mål at alle opplysningene i virksomhetsregisteret til en hver tid skal være oppdatert. Vi tar likevel forbehold om at registeret kan inneholde feil.

Finanstilsynets virksomhetsregister oppdateres hver time.