Rapporter

Finanstilsynets virksomhetsregister inneholder informasjon om alle foretak og personer som har konsesjon og er under tilsyn av Finanstilsynet. Alle typer tillatelser, bevillinger og autorisasjoner er i dette registeret kalt "konsesjon".

I tillegg inneholder virksomhetsregisteret oversikt over foretak som kun er registrert hos Finanstilsynet.

Du kan velge mellom å søke etter et foretak eller en person på siden for enhetssøk, eller å hente ut lister over foretak/personer basert på konsesjonstype, tjenester/klasser og andre valg på denne siden. Her finner du både valg for egendefinerte rapporter samt et sett med ofte brukte forhåndsdefinerte rapporter.