Søk Søk
Forside Konsesjon Finansielle referanseverdier

Konsesjon

Finansielle referanseverdier

Informasjon om krav til og søknad om tillatelse eller registrering som administrator av finansielle referanseverdier.

Hva er finansielle referanseverdier?

Finansielle referanseverdier er referanseverdier som brukes som referanse i finansielle instrumenter og kontrakter, eller for å måle resultatene til investeringsfond.

Krav til tillatelse eller registrering

Administratorer av finansielle referanseverdier må søke Finanstilsynet enten om tillatelse til virksomheten eller om registrering av virksomheten. Dette reguleres av referanseverdiforordningen artikkel 34 nr. 1, som er gjennomført i referanseverdiloven § 1.

Dersom det gjelder en ikke-betydningsfull referanseverdi, er det tilstrekkelig å søke om registrering som administrator. Det samme er tilfelle hvis administrator er bank, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, regulert marked eller et annet foretak som allerede er under tilsyn. I alle andre tilfeller må administrator søke om tillatelse til virksomheten.

Krav til søknad

Søknader om tillatelse eller registrering må inneholde opplysningene som fremgår av kommisjonsforordning (EU) 2018/1646. Det er for øvrig ikke fastlagt noe søknadsskjema.

Informasjon om finansielle referanseverdier