Søk Søk
Forside Tilsyn Finansielle referanseverdier

Tilsyn

Finansielle referanseverdier

Finanstilsynet fører tilsyn med administratorer av finansielle referanseverdier og at tilsynsenheter som bruker slike verdier, oppfyller kravene i referanseverdiforordningen, jf. referanseverdiloven § 3. Tilsynet omfatter også tilsynsenheter som er bidragsytere til en finansiell referanseverdi.

Hva er finansielle referanseverdier?

Finansielle referanseverdier er referanseverdier som brukes som referanse i finansielle instrumenter og kontrakter, eller for å måle resultatene til investeringsfond.

Administratorer

Tilsynet med administratorer av finansielle referanseverdier omfatter kontroll av at nødvendig tillatelse eller registrering foreligger. Dessuten påses det at administratorene oppfyller kravene som følger av referanseverdiforordningen.

Brukere av finansielle referanseverdier

Tilsynsenheter som bruker finansielle referanseverdier i sin virksomhet, må blant annet passe på at administrator av referanseverdien har tillatelse eller er registrert i ESMAs register over administratorer. Dessuten må disse brukerne sørge for å ha reserveløsninger dersom referanseverdien skulle opphøre eller bli vesentlig endret, se referanseverdiforordningen artikkel 28 nr. 2, som er gjennomført i referanseverdiloven § 1.

Bidragsytere til en referanseverdi

Tilsynsenheter som er bidragsytere til referanseverdi, det vil si at de gir administrator grunnlagsdata som brukes til fastsettelsen av referanseverdien, er underlagt krav til styring og kontroll, jf. referanseverdiforordningen artikkel 16, som er gjennomført i referanseverdiloven § 1. Tilsynet med disse bidragsyterne omfatter å påse at disse kravene blir oppfylt.

Informasjon om finansielle referanseverdier