Søk Søk

PSD 2 - hendelsesrapportering

Gjennomføringen av PSD 2 i norsk rett medfører at foretak som yter betalingstjenester skal varsle tilsynsmyndighetene om alvorlige operasjonelle hendelser og sikkerhetshendelser. Det er derfor gjort enkelte endringer i IKT-forskriftens bestemmelser som stiller krav om rapportering av hendelser.

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har utarbeidet retningslinjer som gir veiledning om direktivets bestemmelser om hendelsesrapportering:

Som følge av endringene i IKT-forskriften og retningslinjene fra EBA, har Finanstilsynet laget skjemaet KRT-1190 i Altinn som skal brukes for innrapportering av hendelser fra foretak som yter betalingstjenester. Finanstilsynet vil om kort tid publisere et nytt rundskriv om hendelsesrapportering og en veiledning om bruk av skjemaet KRT-1190.