Søk Søk
Forside Tema PSD 2 - EUs reviderte betalingstjenestedirektiv PSD 2 - rapportering av regnskapstall

PSD 2 - rapportering av regnskapstall

Informasjon om rapportering av regnskapstall under PSD 2 for betalingsforetak (ordinær tillatelse, begrenset tillatelse og tillatelse til å kun yte betalingsfullmakttjenester), e-pengeforetak og opplysningsfullmektiger.  

Halvårsrapporteringen per 31. desember 2018 for betalings- og e-pengeforetak med rapporteringsfrist 1. april 2019 forblir upåvirket av PSD 2. Første rapporteringsfrist etter ikrafttredelsen av PSD 2 blir dermed 1.oktober 2019. Halvårsrapporteringen tar utgangspunkt i det samme rapporteringsskjemaet som under PSD 1, men det vil bli noen mindre endringer i innhold for å tilpasse skjemaet til PSD 2, herunder bla eventuell ytelse av kontoinformasjonstjenester og betalingsfullmakttjenester. Det vurderes også å endre rapporteringsmåte; fra e-post-vedlegg til vedleggsskjema i Altinn. Dette vil bli offentlig på våre nettsider i god tid før rapporteringsfristen 1.oktober 2019.

Halvårsrapportering for den nye konsesjonstypen opplysningsfullmektiger vil ta utgangspunkt i dagens rapporteringsskjema for betalingsforetak, men skjemaet vil bli endret for å tilpasset kravene som gjelder for den konkrete tjenesteytelsen, herunder blant annet krav om ansvarsforsikring/ garanti.

Den årlige rapporteringen av klager (KRT-1171) for foregående år, med rapporteringsfrist 1. februar, vil fortsette uforandret for betalings- og e-pengeforetakene. Det vil bli foretatt enkelte mindre justeringer i KRT-1171, slik at den også passer for aktørene som yter de nye betalingstjenestene; betalingsfullmakttjenester og kontoinformasjonstjenester