Søk Søk
Forside Rapportering Livsforsikringsforetak Solvens II Åpningsinformasjon

Solvens II Åpningsinformasjon

Rapportering av åpningsinformasjon under Solvens II. 

Rapportering

Solvens II Åpningsinformasjon

Innholdet i rapporteringen av åpningsinformasjon fremgår i den tekniske standarden om rapportering. Rapporteringfristen for forsikringsforetak var 20 uker, mens fristen for grupper var 26 uker. Det vises til siden Solvens II Teknisk Løsning for informasjon om det tekniske rapporteringsmaterialet.

Finanstilsynet utarbeidet veiledning til rapporteringen av åpningsinformasjon med en oversettelse av relevante skjemaer.    

I tillegg skulle forsikringsforetak og grupper sende en kvalitativ rapport med åpningsinformasjon til Finanstilsynet. Denne hadde samme rapporteringsfrist som den kvantitative rapporteringen. Den kvalitative rapporten skulle sendes Finanstilsynet via Altinn-skjemaet KRT-1025 Periodisk vedleggsskjema. Velg "Solvens II Kvalitativ rapport – åpningsinformasjon" fra nedtrekkslisten. Den kvalitative rapporten skulle sendes Finanstilsynet via Altinn-skjemaet KRT-1025. Velg "Solvens II Kvalitativ rapport – åpningsinformasjon" fra nedtrekkslisten. 

Rapporteringsskjemaene som skal benyttes ved åpningsinformasjonen inngår som en del av den ordinære rapporteringspakken slik den fremgår i den tekniske standarden om rapportering fra EIOPA.  

I tillegg skal forsikringsforetak og grupper sende en kvalitativ rapport med åpningsinformasjon til Finanstilsynet. Denne har samme rapporteringsfrist som den kvantitative rapporteringen.

Rapporteringsfrister

Forsikringsforetak: 20 uker

Grupper: 26 uker