Søk Søk
Forside Rapportering Banker Innsending av årsregnskap

Innsending av årsregnskap

Alle banker, kredittforetak, finansieringsforetak, livsforsikringsforetak, skadeforsikringsforetak og pensjonsforetak skal utarbeide sine årsregnskap med vedlegg og gjøre dem tilgjengelig for Finanstilsynet.

Rapportering

Årsregnskap (KRT-1015)

Styregodkjent årsregnskap med revisors beretning skal sendes inn via Altinn-oppgave KRT-1015.

Banker, kredittforetak, finansieringsforetak, livsforsikringsforetak, skadeforsikringsforetak og pensjonsforetak er i sine respektive årsregnskapsforskrifter (jf. også regnskapsloven § 1-2 og 8-1) pålagt å utarbeide årsregnskap innen gitte frister og publisere disse på Internett.

Filialer (NUF) av utenlandske kredittinstitusjoner og livs- og skadeforsikringsforetak har plikt til å utarbeide årsregnskap for filialen.

Alle institusjoner nevnt ovenfor skal, i tillegg til å sende inn regnskapene til Regnskapsregisteret, sende inn årsregnskap med vedlegg til Finanstilsynet på KRT-1015. Fristen er 31. mars, med unntak for livs- og skadeforsikringsforetak der fristen er 15. april. 

Praktisk informasjon om rapportering av data og innsending av årsregnskap:

 

Rapporteringsfrister

Fristen for utarbeidelse og innsending av styregodkjent årsregnskap for 2019 for unoterte forsikringsforetak, pensjonsforetak, banker, kredittforetak og finansieringsforetak til Finanstilsynet ble utsatt til 30. april.

Finanstilsynet ber om at årsregnskapet blir sendt inn så snart det er styregodkjent.

Mer informasjon om gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger

Kontakt