Søk Søk
Forside Rapportering ORBOF - Offentlig regnskapsrapportering fra banker, kredittforetak og finansieringsforetak

ORBOF - Offentlig regnskapsrapportering fra banker, kredittforetak og finansieringsforetak

Finanstilsynet samarbeider med Statistisk sentralbyrå og Norges Bank om ORBOF-rapporteringen. Statistisk sentralbyrå legger ut kodelister og veiledninger og gjør det praktiske ved innrapportering av data mv.

Kontakt