Søk Søk
Forside Rapportering Kredittforetak Innsending av årsregnskap

Innsending av årsregnskap

Alle banker, kredittforetak, finansieringsforetak, livsforsikringsforetak, skadeforsikringsforetak og pensjonskasser skal utarbeide sine årsregnskap med vedlegg og gjøre dem tilgjengelig for Finanstilsynet.

Banker, kredittforetak, finansieringsforetak, livsforsikringsforetak, skadeforsikringsforetak og pensjonskasser er i sine respektive årsregnskapsforskrifter (jf. også regnskapsloven § 1-2 og 8-1) pålagt å utarbeide årsregnskap innen gitte frister og publisere disse på internett. I tillegg skal de etter regnskapsloven § 8-2 sende inn regnskap med vedlegg til Regnskapsregisteret så raskt som mulig, senest en måned etter utarbeidelse.

Banker, kredittforetak og finansieringsforetak skal i tillegg sende årsregnskap med vedlegg til Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå innen 31. mars. 

Praktisk informasjon om innsending av årsregnskap:

 

Rapporteringsfrist

Årlig rapportering:

31. mars for banker, kredittforetak, finansieringsforetak og pensjonskasser

Kontakt