Forside Presse

Presse

Pressemeldinger

Pressemelding 26.02.2020

Økt mislighold av forbrukslån

Norske banker oppnådde et godt samlet resultat i 2019, med høye netto renteinntekter og lave utlånstap. Veksten i det norske forbrukslånsmarkedet har bremset opp, og flere av bankene som opererer i dette markedet, opplever økt mislighold og tap. Oppgang i aksjemarkedene bidro til høyere avkastning i pensjonsinnretningene og bedre resultater i skadeforsikringsforetakene.

Les mer
Pressemelding 31.01.2020

EBA publiserer scenarioa for EUs stresstest av bankar i 2020

Den europeiske banktilsynsmyndigheita (EBA) publiserte i dag dei makroøkonomiske scenarioa for EUs stresstest av bankar i 2020. Stresstesten omfattar om lag 50 europeiske bankar, blant anna DNB Bank ASA. Den metodiske tilnærminga i stresstesten blei publisert av EBA i november 2019.

Les mer
Pressemelding 10.12.2019

Finansielt utsyn - desember 2019

Høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig sårbarhet for finansiell stabilitet i Norge. Mange husholdninger har meget høy gjeldsbelastning og begrensede finansielle buffere. Med et fortsatt lavt rentenivå er det en fare for at sårbarheter i husholdninger og foretak vil kunne øke i årene fremover. Politisk uro, handelskonflikter og brexit bidrar til stor usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi og finansmarkedene. Et internasjonalt tilbakeslag eller ny finansuro vil ramme norsk økonomi og norske finansmarkeder.

Les mer
Pressemelding 04.12.2019

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 10. desember

Finanstilsynet legg tysdag 10. desember fram rapporten Finansielt utsyn desember 2019.

Les mer
Pressemelding 25.11.2019

Boliglånsundersøkelsen 2019

Boliglånsundersøkelsen 2019 viser en fortsatt økning i gjelds- og belåningsgraden blant låntakere som tar opp nye nedbetalingslån. Mange låntakere har høy gjelds- og belåningsgrad, og andelen nye nedbetalingslån som gikk utover kravene i forskriften, økte fra 2018 til 2019.

Les mer

Pressetelefon

40 90 03 50

Pressevakttelefonen er bemanna:

Kvardagar: 09.00 - 21.00
Laurdag: 12.00 - 19.00
Søndag: 12.00 - 19.00

Følg oss


LinkedIN LinkedIn
Twitter Twitter