Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Veiledning om revisorers og revisjonsselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Rundskriv

Veiledning om revisorers og revisjonsselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Rundskrivet gjelder for:
Revisorer
Revisjonsselskaper


Red. merkn. 20.01.2020:
Finanstilsynet har foretatt enkelte mindre korrigeringer i rundskriv 14/2019:

Dette er i punkt 4.4.3 (side 18), i 4.5.1.1 (side 19), i 4.5.2 (i overskriften på side 20), i 4.5.2.1 (side 20) og i 4.7 (side 23).

Kontakt