Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv To prosjekter er tatt opp i den regulatoriske sandkassen for fintech

Pressemelding

To prosjekter er tatt opp i den regulatoriske sandkassen for fintech

Finanstilsynet har besluttet at to prosjekter fra henholdsvis Quesnay AS og Sparebank 1 SR-Bank ASA tas opp til deltakelse i den regulatoriske sandkassen for fintech.

Prosjektet til Quesnay vil utvikle løsninger knyttet til antihvitvaskingsarbeid hos rapporteringspliktige foretak, mens prosjektet til Sparebank 1 SR-Bank vil utvikle en løsning for digital kunderådgiving. Nærmere informasjon om prosjektene vil bli lagt ut på Finanstilsynets nettsted.

– De to utvalgte prosjektene er teknologisk innovative, og de aktuelle tjenestene kan få stor nytte for publikum og finansnæringen, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Finanstilsynet mottok tolv søknader om deltagelse i den første puljen. I vurderingen har Finanstilsynet lagt vekt på de fastsatte kriteriene for deltakelse, nytteverdien for Finanstilsynets egen kompetanse og øvrige virksomhet, samt Finanstilsynets kapasitet til samtidig oppfølging i den regulatoriske sandkassen.

– Finanstilsynets regulatoriske sandkasse for fintech er en ny innretning, og gjennom prosessen har vi opplevd stor interesse fra næringen. Vi vil takke alle som har gitt innspill så langt, og spesielt de tolv foretakene som søkte om deltagelse, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Bakgrunn

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse er etablert på oppdrag fra Finansdepartementet, som en del av et bredere informasjons- og veiledningsinitiativ overfor fintechvirksomheter. I sandkassen får virksomheter mulighet til å prøve ut nye, innovative produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av Finanstilsynet.