Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynet offentliggjør kriterier for å delta i den regulatoriske sandkassen for fintech-virksomheter

Pressemelding

Finanstilsynet offentliggjør kriterier for å delta i den regulatoriske sandkassen for fintech-virksomheter

Finanstilsynet åpner i løpet av desember en regulatorisk sandkasse for fintech-foretak, i tråd med et oppdrag fra Finansdepartementet. I den regulatoriske sandkassen får virksomheter mulighet til å teste ut nye, innovative produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av tilsynsmyndigheten.

Et viktig formål med sandkassen er å bidra til økt teknologisk innovasjon og flere nye aktører i det norske finansmarkedet. Muligheten for å teste ut ny teknologi er i seg selv viktig, og kan lede til nye forretningsmodeller der nye aktører enten utfordrer eller samarbeider med de etablerte foretakene. Sandkassen vil bidra til å øke fintech-virksomheters forståelse av de regulatoriske kravene som stilles, samt Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger.

Rask teknologisk utvikling gir nye muligheter, men også utfordringer, både for regulerende myndigheter og foretak. Lik risiko må behandles likt, og hensynet til finansiell stabilitet, trygge tjenester og godt forbrukervern er derfor like viktig for fintech-virksomheter som for tradisjonelle virksomheter.

For å delta i sandkassen, må tjenesten oppfylle noen kriterier:

  • Ha tilknytning til regulerte finansielle tjenester under Finanstilsynet ansvarsområde.
  • Gi nytte for forbrukere eller det finansielle systemet som helhet.
  • Innebære teknologisk innovasjon eller noe genuint nytt.
  • Ha behov for deltakelse i sandkassen for å realisere prosjektet.
  • Være klar til å delta i sandkassen.

Det er viktig å presisere at sandkassen ikke er en teknisk plattform for å teste om en løsning teknisk sett virker. Dersom tjenesten involverer kunder, må foretakene selv skaffe kunder til deltakelsen. I tillegg vil konsesjonskrav for virksomheten også gjelde innenfor sandkassen, men Finanstilsynet kan lempe på enkelte krav ut fra prinsippet om forholdsmessighet dersom det relevante regelverket åpner for det.

Erfaring fra andre sammenlignbare land tyder på at deltakelse i sandkasser er mest egnet for et begrenset antall foretak. Gjennom erfarings- og informasjonsdeling kan likevel sandkassen komme mange til nytte.

En regulatorisk sandkasse er en ny idé for nye idéer. Fintech er et område som favner vidt og er i rask endring. Det stiller krav til sandkassen. Finanstilsynet inviterer næringen til å komme med innspill og tilbakemeldinger, og delta i den videre utviklingen av innhold og utforming av sandkassen.