Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv God inntjening i banker, svakere resultater i skadeforsikringsforetak

Pressemelding

God inntjening i banker, svakere resultater i skadeforsikringsforetak

Norske banker oppnådde bedre resultat i første halvår 2018, sammenlignet med året før, som følge av lave tap på utlån og økte inntekter. Utlånsveksten til personkunder har sunket svakt de siste kvartalene, men var fremdeles høy, særlig for forbrukslån. Livsforsikringsforetakene og pensjonskassene hadde lavere verdijustert avkastning enn i første halvår 2017. Bokført avkastning som også reflekterer endring i kursreguleringsfondet, var likevel på nivå med første halvår i fjor. Økte erstatningskostnader etter vinteren og reduserte finansinntekter bidro til et svakere resultat i skadeforsikringsforetakene enn samme periode i 2017.

Bankenes samlede resultat før skatt økte fra 1,1 prosent av forvaltningskapitalen i første halvår 2017 til 1,3 prosent i samme periode i år. Egenkapitalavkastningen økte fra 11,7 til 11,9 prosent. Hovedårsakene til bankenes resultatforbedring var økte netto renteinntekter og lavere samlede tap på utlån. Det var særlig de store bankene som hadde lavere utlånstap. Det totale tapsnivået for norske banker gikk ned fra 0,2 til 0,1 prosent av utlånene. Driftskostnadene i bankene økte kun marginalt sammenlignet med året før, og forholdet mellom kostnader og inntekter falt fra 47 til 44 prosent. Utlånsveksten til personkunder har sunket svakt det siste året, og var 6,9 prosent ved utgangen av første halvår. Veksten i utlån til bedrifter har økt noe de siste kvartalene, til 6,3 prosent. Filialer av utenlandske banker hadde lavere utlånsvekst enn norske banker både i bedriftsmarkedet og personmarkedet.

Veksten i forbrukslån er fremdeles svært høy, til tross for en viss reduksjon i veksttakten de siste kvartalene. Ved utgangen av første halvår var veksten til norske kunder 11,2 prosent. Enkelte norske banker hadde betydelig høyere vekst i forbrukslån til kunder i øvrige nordiske land. Nær 30 prosent av bankenes forbrukslån var til kunder utenfor Norge.

Verdifall på obligasjoner og aksjer bidro til nedgang i verdijustert resultat for livsforsikrings­foretakene. Bokført avkastning i kollektivporteføljen, som hovedsakelig består av kontrakter med årlig garantert avkastning, var 4,3 prosent (annualisert) og på samme nivå som i første halvår 2017. Aksjeandelen i kollektivporteføljen var 17 prosent ved utgangen av første halvår 2018.

Verdinedgangen på aksjer og obligasjoner ga også en nedgang i verdijustert resultat for pensjonskassene. Den verdijusterte avkastningen (annualisert) var 2,2 prosent i første halvår, en nedgang på nærmere seks prosentpoeng fra samme periode i fjor. Bokført annualisert avkastning i pensjonskassene var 4,3 prosent i første halvår. Aksjeandelen i kollektivporteføljen var 37 prosent.

Økte erstatningskostnader etter vinteren og reduserte finansinntekter bidro til et svakere resultat i skadeforsikringsforetakene i første halvår. Combined ratio, det vil si summen av skade- og kostnadsprosenten, var 93,2 prosent for skadeforsikringsforetakene samlet i første halvår 2018, en økning på 4,6 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

Fagkontakt