Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Lave utlånstap bidro til god inntjening i bankene

Pressemelding

Lave utlånstap bidro til god inntjening i bankene

Bankene oppnådde gode resultater i årets tre første kvartaler 2017, etter en betydelig reduksjon i tap på utlån fra samme periode i fjor. Utlånsveksten til personkunder var fortsatt høy. Livsforsikringsforetakene oppnådde høyere verdijustert avkastning enn i samme periode året før.

Bankene bedret resultatet i forhold til forvaltningskapitalen, mens egenkapitalavkastningen var nær uendret sammenlignet med ett år tidligere, med 11,6 prosent. Samlede tap på utlån var mer enn halvert fra samme periode i 2016, og tilsvarte 0,2 prosent av utlån. Volumet av misligholdte lån var nær uendret i kvartalet, og utgjorde 1,1 prosent av utlånsmassen. Netto renteinntekter viste en positiv utvikling, mens driftskostnadene økte svakt. Siste tolv måneder var norske bankers utlånsvekst til personkunder og bedriftskunder på henholdsvis 8,1 prosent og 5,9 prosent, mens veksten fra utenlandske bankers filialer for både personkunder og bedriftskunder var på 4,6 prosent.

Til tross for en svak reduksjon i veksttakten de to siste kvartalene, var veksten i forbrukslån fremdeles høy, på 15,3 prosent ved utgangen av tredje kvartal.

Oppgang i aksjemarkedene bidro til god avkastning i livsforsikringsforetakene i de tre første kvartalene i 2017. Bokført avkastning i kollektivporteføljen, som hovedsakelig består av kontrakter med årlig garantert avkastning, var 5,0 prosent (annualisert). Den verdijusterte avkastningen var 6,0 prosent (annualisert), en økning på 1,6 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Sammensetningen av investeringene i kollektivporteføljen har endret seg lite siden utgangen av 2016.

Skadeforsikringsforetakene hadde noe svakere resultat sammenlignet med samme periode året før, både som følge av høyere driftskostnader og noe lavere finansinntekter.