Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Basisrenter for faste renter fastsatt

Pressemelding

Basisrenter for faste renter fastsatt

Finanstilsynet har i dag fastsatt basisrenter for faste renter med løpetid på 3, 5, 10 og 20 år.

Basisrentene for faste renter danner grunnlag for rentetilbud i Husbanken og Lånekassen. Basisrentene for faste renter for 3, 5 og 10 år er basert på fastrentebetingelser for boliglån i markedet. Basisrenten for fast rente, 20 år fastsettes til basisrenter for fast rente, 10 år med tillegg av 0,3 prosentpoeng.

Basisrentene for faste renter er i dag fastsatt til følgende nivåer:
Fast rente, 3 år:      2,174 prosent
Fast rente, 5 år:      2,518 prosent
Fast rente, 10 år:    3,192 prosent
Fast rente, 20 år:    3,492 present

Basisrentene som er fastsatt i dag, danner grunnlaget for lånetilbud med fast rente fra 1. april til og med 30. april i Husbanken. Basisrentene som danner grunnlaget for lånetilbud i Lånekassen ble fastsatt 5. februar.

Fra basisrenten gjøres det et fast fratrekk for de ulike statsbankene. Husbanken og Lånekassen har et fratrakk fra basisrenten på henholdsvis 0,75 og 0,50 prosentenheter. Det er statsbankene som omregner til nominell rente og kunngjør hva denne blir.

Basisrenten for flytende rente ble 4. mars 2016 fastsatt til 2,426 pst. for perioden 1. mai til og med 30. juni 2016. 

Bakgrunn:

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt å innføre en ny modell for fastsettelse av normrenten og rentene i Lånekassen og Husbanken. De nye rentene skal ta utgangspunkt i basisrenter som er basert på rentebetingelser for boliglån i markedet. Basisrentene baserer seg på data som lånetilbydere er forpliktet å rapportere inn til Finansportalen.

Mer informasjon om reglene for fastsettelse av normrente og basisrente på regjeringen.no

Fagkontakt