Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EBA anmoder bankene om å holde tilbake utbytte

Nyhet

EBA anmoder bankene om å holde tilbake utbytte

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har i en uttalelse i dag anmodet bankene om å avstå fra å dele ut utbytte og kjøpe tilbake egne aksjer i lys av koronakrisen. Finanstilsynet forventer at norske banker følger anmodningen fra Den europeiske banktilsynsmyndigheten og holder tilbake all utbetaling av utbytte og annen utdeling for 2019.

Anmodningen kommer etter at flere tilsynsmyndigheter, blant andre Finanstilsynet, tilsynsmyndighetene i de andre nordiske landene og Den europeiske sentralbanken (ECB), har bedt bankene om å avstå fra å dele ut utbytte og kjøpe tilbake egne aksjer. EBA gir samtidig uttrykk for at bankene i lys av situasjonen bør revurdere interne retningslinjer for godtgjørelse og spesielt påse at variabel godtgjørelse fastsettes konservativt.

EBAs anbefaling er basert på tilsvarende vurderinger som Finanstilsynet tidligere har lagt fram, og viser at det er bred internasjonal enighet om at bankene nå ikke bør svekke egenkapitalen gjennom utbytte mv. Det vises til Finanstilsynets brev til Finansdepartementet 24. mars 2020 med forslag til forskrift som begrenser banker og forsikringsforetaks mulighet til å dele ut utbytte mv. Finansdepartementet har så langt ikke fastsatt en forskrift, men uttrykt en klar forventning om at finansforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

Les mer: