Forside Nyhetsarkiv Brev til foretakene om disponering av overskudd for 2019

Nyhet

Brev til foretakene om disponering av overskudd for 2019

Finanstilsynet forventer at styrene i foretakene revurderer overskuddsdisponeringen som følge av krisen og den økonomiske usikkerheten framover. Likelydende brev er sendt foretakene 16. mars