Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL)

Nyhet

Minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL)

Minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) skal fastsettes av Finanstilsynet samtidig med krisetiltaksplanen for foretakene dette gjelder. Finanstilsynet tar sikte på å fastsette MREL-krav for ni foretak i løpet av 2019, herunder for de største og mest komplekse foretakene. Det planlegges å fastsette krisetiltaksplaner og MREL-krav for ytterligere seks foretak (øvrige SREP-gruppe 2 banker) i løpet av 2020. 

Finanstilsynet vil løpende vurdere om det skal utarbeides krisetiltaksplaner og fastsettes MREL-krav for andre banker.

Utarbeidelsen av krisetiltaksplaner og fastsettelse av MREL-krav skal blant annet bygge på innrapportert informasjon fra foretakene. EU-kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 gir regler om rapportering til krisetiltaksplaner.

De 15 ovennevnte foretakene skal rapportere til Finanstilsynet i 2019. Foretakene har frist til 31. mai 2019 for å levere data per årsslutt 2018.