Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Gjennomføring av PSD 2 i Norge

Nyhet

Gjennomføring av PSD 2 i Norge

Bestemmelser som gjennomfører EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366, PSD 2) trer i kraft 1. april 2019 i norsk rett. Gjennomføringen medfører endringer i flere lover og forskrifter som gjelder for banker, kredittforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, opplysningsfullmektiger og meldepliktige betalingstjenestevirksomheter. 

Finanstilsynet har samlet informasjon om gjennomføringen av PSD 2 i Norge på en temaside: