Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Alpha Insurance: Garantiordningen kaller inn bidrag fra medlemmene

Nyhet

Alpha Insurance: Garantiordningen kaller inn bidrag fra medlemmene

Garantiordningen for skadeforsikring innkaller bidrag fra medlemmene for å dekke krav mot Alpha Insurance A/S. Betalingsfrist er 3. september 2019.

Det er i dag sendt ut brev til medlemmer av garantiordningen for skadeforsikring (garantiordningen) med innkalling av bidrag for dekning av krav mot Alpha Insurance A/S (Alpha).

Skadeforsikringsforetaket Alpha er hjemmehørende i Danmark og ble erklært konkurs 8. mai 2018. Den danske Garantifonden for skadeforsikringsselskaber (garantifonden) har hittil avvist å dekke alle norske sikrede med yrkesskadeforsikring i Alpha.

Forsikrede som er forsikret i Alpha gjennom avtaler inngått med Alphas norske filial vil ha krav på dekning fra den norske garantiordningen dersom konkursboet ikke har dekning. Styret i garantiordningen har, som det fremgår av pressemelding av 30. oktober 2018, besluttet å forskuttere visse utbetalinger for sikrede i Alphas norske filial.

Det pågår en rettssak mellom den danske garantifonden og den norske garantiordningen om dekningen av de norske skadelidtes krav. Det påløper derfor garantiordningen også advokatutgifter og rettsgebyr i forbindelse med rettsaken.

Garantiordningen kaller nå inn 50 millioner norske kroner. Etter finansforetaksloven § 20A-5 jf. § 2A-4, skal det beløpet som kalles inn, fordeles forholdsmessig på medlemmene basert på deres direkte opptjente premieinntekt for direkte skadeforsikring som omfattes av garantiordningen i Norge de siste tre regnskapsår før innkallingsåret.

Alle forsikringsforetak som selger skadeforsikring i Norge ble bedt om å rapportere inn relevante premieinntekter for regnskapsårene 2016, 2017 og 2018 til Finanstilsynet. Denne rapporteringen er grunnlaget for det enkelte foretakets bidrag til garantiordningen.