Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Nye regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker fra 1. januar 2019

Nyhet

Nye regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker fra 1. januar 2019

Nye regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering trer i kraft fra 1. januar 2019. Finansdepartementet fastsatte 19. desember endringer i finansforetaksforskriften og ny forskrift til lov om Bankenes sikringsfond som utfyller de nye lovbestemmelsene.

Endringene innebærer nye regler og oppgaver for både foretak og offentlige myndigheter. Dette inkluderer regler om gjenopprettingsplaner og krisetiltaksplaner, regler om nedskriving eller konvertering av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld til egenkapital og etablering av et nasjonalt krisefond. Finanstilsynet vil være krisehåndteringsmyndighet i Norge, mens vedtak av betydning for finansiell stabilitet skal fattes av Finansdepartementet.

En sentral del av krisehåndteringsreglene er krav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld som kan nedskrives eller konverteres til egenkapital (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL). Ved intern oppkapitalisering nedskrives og/eller konverteres kapitalinstrumenter og gjeld til egenkapital. Norge har allerede enkelte regler om intern tapsdekning ved bruk av kapitalinstrumenter (egenkapital og ansvarlig lån). Med MREL må også visse obligasjonseiere og innskytere ta del i tapsdekningen ved krisehåndtering.

Finanstilsynet vil komme tilbake med nærmere informasjon om prosess for fastsettelse av MREL i 2019. Det vises til omtale i brev av 2. november 2018 til Finansdepartementet punkt 3.1.7: