Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Forslag til forskrifter til lovendringene som gjennomfører EUs krisehåndteringsdirektiv og innskuddsgarantidirektiv er sendt Finansdepartementet

Nyhet

Forslag til forskrifter til lovendringene som gjennomfører EUs krisehåndteringsdirektiv og innskuddsgarantidirektiv er sendt Finansdepartementet

Finansdepartementet ba i brev av 23. mars 2018 Finanstilsynet om å utarbeide et høringsnotat med forslag til utfyllende forskriftsbestemmelser til de nye lovreglene som gjennomfører EUs krisehåndteringsdirektiv (BRRD) og innskuddsgarantidirektiv (DGSD), samt forestå en alminnelig høring av forslagene. Finanstilsynet sendte 2. november brev med forslag til forskrifter til Finansdepartementet.