Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EUs finanstilsyn foreslår unntak fra kravet om utveksling av marginsikkerhet

Nyhet

EUs finanstilsyn foreslår unntak fra kravet om utveksling av marginsikkerhet

EUs finanstilsyn, EBA, ESMA og EIOPA, foreslår unntak fra kravet om utveksling av marginsikkerhet ved overføring av derivatkontrakter fra en britisk motpart til en motpart i en annen medlemstat som følge av brexit.

Forslaget omfatter derivatkontrakter som ikke allerede er underlagt plikt om utveksling av marginsikkerhet, men hvor en slik plikt kan bli utløst ved overføring av kontrakten til en ny motpart. Unntaket er begrenset til en periode på 12 måneder etter at Storbritannia har trådt ut av EU. Endringene som foreslås vil kun gjelde dersom det ikke blir en overgangsordning mellom Storbritannia og EU. 

Dette supplerer ESMAs forslag om unntak fra clearingplikt som ble lagt frem 8. november 2018.