Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv ESMA - Forslag om unntak fra clearingplikt

Nyhet

ESMA - Forslag om unntak fra clearingplikt

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA)  har lagt frem forslag om et unntak fra clearingplikt ved overføring av kontrakter fra en britisk motpart til en motpart i en annen medlemstat som følge av brexit. 

Forslaget omfatter kontrakter som i dag ikke er underlagt clearingplikt, men hvor clearingplikten kan bli utløst ved slik overføring. Unntaket er begrenset til en periode på 12 måneder etter at Storbritannia har trådt ut av EU. Endringene som foreslås vil kun gjelde dersom det ikke blir en overgangsordning mellom Storbritannia og EU.