Søk Søk
Forside Konsesjon Regnskapsfører

Konsesjon

Regnskapsfører

Informasjon om hvordan du søker konsesjon (autorisasjon) som regnskapsfører, hvem som må ha autorisasjon, hvilke krav som gjelder og hvordan du sletter en autorisasjon.

Hvordan få autorisasjon som regnskapsfører

Søknadsskjema og praksisskjema
Søknaden skal leveres elektronisk i Altinn. I tillegg må skjema med dokumentasjon av praksis fylles ut av arbeidsgiver. Signert og skannet praksisskjema må legges ved søknaden i Altinn.

Hvem må ha autorisasjon som regnskapsfører

Alle som påtar seg oppdrag med å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver må som hovedregel ha autorisasjon fra Finanstilsynet. Dette gjelder både enkeltpersoner og selskaper. Enkeltpersoner som påtar seg slike oppdrag må drive virksomheten gjennom enkeltpersonforetak

Mer informasjon om hvem som må ha autorisasjon som regnskapsfører

Hvilke krav gjelder etter at du har fått autorisasjon som regnskapsfører

Etter at du har fått autorisasjon kan du drive regnskapsførervirksomhet i eget enkeltpersonforetak, være oppdragsansvarlig regnskapsfører i regnskapsførerselskap og være daglig leder i regnskapsførerselskap.

Mer informasjon om hva som kreves etter at du har fått autorisasjon som regnskapsfører

Hvordan slette en autorisasjon

Du skal si fra deg autorisasjonen hvis du ikke lenger oppfyller vilkårene for å ha autorisasjon.

Mer informasjon om hvordan du sletter en personlig autorisasjon

Søknadsbehandling

Normal behandlingstid for konsesjonssøknaden er 30 dager. 

Det kan ta lenger tid hvis søknaden er kompleks eller mangler dokumentasjon. Vi kontakter deg hvis vi trenger flere opplysninger i søknadsbehandlingen. Behandlingstiden kan også bli lenger hvis vi har mange saker til behandling.

Mer informasjon om regnskapsfører