Søk Søk
Forside Tilsyn Gjeldsinformasjonsforetak

Tilsyn

Gjeldsinformasjonsforetak

Finanstilsynet fører tilsyn med at gjeldsinformasjonsforetak virker på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lovgivningen.

Mer informasjon om gjeldsinformasjonsforetak