Søk Søk
Forside Tilsyn Modul for operasjonell risiko

Modul for operasjonell risiko

Finanstilsynet bruker modul for vurdering av operasjonell risiko som verktøy for å kartlegge og vurdere kvaliteten på risikostyringen og risikonivået i foretakene.

Modul for operasjonell risiko består av to deler, en veiledning for vurdering av foretakets risikonivå og en veiledning for vurdering av foretakets styring og kontroll. Finanstilsynet tar i mot spørsmål og kommentarer til modulene. Henvendelser kan rettes til kontaktpersonen for risikoområdet.

Modul for vurdering av operasjonell risiko (pdf)

Modulen legger til grunn en inndeling av operasjonell risiko i tapshendelseskategoriene som kreves i kapitalkravsforskriften § 44-2 i AMA-metoden. Det er i dag ingen norske finansforetak som bruker denne metoden, men Finanstilsynet finner det likevel naturlig å legge vurderingene opp mot kravet til tilordning av tapsdata som kreves i den nevnte paragrafen. Det presiseres at foretakene kan velge andre tilnærmingsmåter som passer til sine forutsetninger.

Kontakt