Søk Søk
Forside Tema Risikostyring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll

Tilsynet har vedtatt forskrift om risikostyring og internkontroll. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2009.

Forskriften erstatter tidligere forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll (internkontrollforskriften). Forskriften vektlegger helhetlig risikostyring i større grad enn den tidligere forskriften, og gjelder for flere tilsynsenheter.

Det er utarbeidet et rundskriv til forskriften (rundskriv 3/2009) Rundskrivet er utformet særlig med tanke på små foretak.