Søk Søk
Forside Tema EMIR Søknad om unntak fra EMIR

Søknad om unntak fra EMIR

Her finner du informasjon om hvordan du melder eller søker om unntak fra clearingplikten og risikoreduserende tiltak for konserninterne transaksjoner.

Unntak fra clearingplikt for konserninterne transaksjoner

Når foretaket skal melde eller søke om unntak fra clearingplikten for konserninterne transaksjoner etter EMIR (EU-forordning nr 648/2012 artikkel 4 (2) (a) og (b)) brukes disse skjemaene:

Unntak fra risikoreduserende tiltak 

Motparter kan søke om unntak fra kravet om sikkerhetsstillelse som risikoreduserende tiltak etter EU forordning nr 648/2012 artikkel 11 (EMIR) og kommisjonsforordningene 2013/149 og 2016/2551.

Foretaket kan få tilsendt skjema for å søke om unntak fra EMIR på e-post ved å ta kontakt på e-post eller telefon direkte til kontaktpersonene over.

Foretaket kan også sende åpen melding eller søknad hvor foretaket selv har utarbeidet søknaden i tråd med de gjeldende kommisjonsforordningene over til post@finanstilsynet.no

Kontakt