Søk Søk
Forside Tema Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI)

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI)

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI) har ansvaret for å komme frem til og koordinere tiltak for å forebygge og løse krisesituasjoner og andre situasjoner som kan resultere i store forstyrrelser i den finansielle infrastrukturen.

Hver enkelt aktør i finansiell sektor har et selvstendig ansvar for å sikre akseptabel risiko i egen virksomhet. Dette omfatter blant annet ansvaret for sikre og stabile driftsløsninger, gode reserve- og beredskapsløsninger og aktivt bidra til en robust finansiell infrastruktur. For å samordne beredskapsarbeidet mellom aktørene i finansiell sektor ble BFI opprettet i 2000.

I en krisesituasjon skal BFI varsle og informere berørte aktører og myndigheter om hvilke problemer som har oppstått, hvilke konsekvenser problemene kan medføre og hvilke tiltak som settes i verk for å løse problemene. 

BFI skal forestå nødvendig koordinering av beredskapssaker i finanssektoren.  Utvalget skal herunder, på grunnlag av Sivilt beredskapssystem, samordne arbeidet med å utarbeide og iverksette varslingsplaner og beredskapstiltak ved sikkerhetspolitiske kriser og krig.

Finanstilsynet er ansvarlig leder og sekretariat for BFI. BFI har normalt tre faste møter i året. På møtene får utvalget blant annet orientering om alvorlige hendelser som har vært i perioden.

En viktig oppgave for BFI er å gjennomføre årlige beredskapsøvelser. Det utarbeides årlige rapporter om arbeidet i BFI.

Disse institusjonene er representert i utvalget som faste medlemmer, varamedlemmer eller observatører:

 • Finanstilsynet
 • Norges Bank
 • Finans Norge
 • Nets Norge AS
 • Evry ASA
 • Verdipapirsentralen ASA (VPS)
 • Bits AS
 • DNB
 • Nordea Bank AB. filial Norge 
 • Sparebank 1 Gruppen
 • Eika Gruppen (representerer andre banker)
 • Finansdepartementet
 • Nordic Financial Cert

I tillegg er det observatører fra  tele-, kraft- og postsektoren, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og verdipapir- og fondsmeglersektoren.

Kontakt