Søk Søk
Forside Regelverk Pensjonsforetak Regnskapsregelverk pensjonsforetak

Regnskapsregelverk pensjonsforetak

Pensjonsforetak skal utarbeide årsregnskap i henhold til lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) med tilleggene og unntakene som følger av forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak (årsregnskapsforskriften).