Søk Søk
Forside Regelverk Rapport om returprovisjoner

Rapport om returprovisjoner

EIOPA har kartlagt betalinger i form av returprovisjoner eller rabatter mellom forvaltere og forsikringsforetak i 28 EU-land.

Kartleggingen omfattet betalinger mellom forsikringsforetak og forvaltere i unit-link-markedet, både der forsikringsforetaket forestår forvaltningen selv, og der den er utkontraktert til forvaltere i samme gruppe eller til eksterne. Slike forvaltere kan være forvaltningsselskap, verdipapirforetak eller forvaltere av alternative investeringsfond. Beløpene for de forsikringsforetakene som deltok i undersøkelsen, estimeres av EIOPA til EUR 3,7 mrd. i 2015. Estimatet for hele markedet er EUR 5.2 mrd. i 2015.

Kartleggingen viste at de eksterne forvalterne betaler nesten 50 prosent av all returprovisjon. Det tenderer til å være høyere returprovisjoner for høyere risikoklasser, herunder aksjefond og aktive fond. Det må ses på bakgrunn av at forvaltningsprovisjonen ofte er høyere i slike fond. Porteføljer med høye kostnader utgjør en betydelig andel i disse produktene.