Søk Søk
Forside Rapportering Regnskapsførerselskap

Rapportering

Regnskapsførerselskap

Regnskapsførselskap skal rapportere med egenmelding i Altinn (KRT-1004).

Hva skal rapporteres

Egenmeldingen stiller spørsmål rundt aktuelle lovkrav, som for eksempel krav til organiseringen av regnskapsførervirksomheten m.m.. Svarene, og manglende vil gi grunnlag for oppfølging av regnskapsførerselskap(er). I tillegg vil det dokumentbaserte tilsynet gi et bilde av endringer i bransjen:

  • oversikt over regnskapsførerbransjen mht struktur og sammensetning
  • statistisk informasjon om sentrale forhold 
  • prioritering vedrørende stedlige tilsyn
  • videreføring av et hensiktsmessig og aktivt tilsyn

Hvem skal rapportere

Egenmeldingen skal besvares av alle autoriserte regnskapsførerselskaper som står oppført i Regnskapsførerregisteret. 

Når skal det rapporteres

Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomføres et dokumentbasert tilsyn hvert annet eller tredje år. Neste rapportering kan forventes høsten 2019. 

Elektronisk rapportering i Altinn (KRT-1004)

Besvarelse og innlevering av egenrapporteringen skal skje via Altinn. På dette nettstedet vil man også finne informasjon om pålogging til og bruk av Altinn, se venstre meny; Lær å bruke Altinn. Egenrapporteringsskjemaet vil ligge klart på hovedsiden til den personen eller det selskapet det skal rapporteres for.

Mer informasjon om regnskapsførerselskap